Algemene voorwaarden

Inleiding

In deze algemene voorwaarden wordt met 'wij/ons/onze' testdata-generator.nl aangeduid, 'website' staat voor de website die te vinden is op http://www.testdata-generator.nl en alle ondergeschikte subdomeinen. Met 'u/uw' wordt u als gebruiker bedoeld. Door contact te leggen en te behouden met de website van testdata-generator.nl, stemt u in met deze voorwaarden. Deze voorwaarden mogen van tijd tot tijd veranderd worden en in gevolg van een dergelijke verandering zal door uw geaccepteerd worden. Het is uw verantwoording om regelmatig te kijken of deze voorwaarden veranderd zijn. Wanneer u het niet eens bent met welke verandering dan ook, dien u direct te stoppen met het gebruik van de website. In het geval dat een deel van de voorwaarden niet wettelijk wordt geacht, dan zal dat deel gescheiden worden van de voorwaarden en deze zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overgebleven voorwaarden.

Gebruik Website

U mag deze website niet met illegale doeleinden gebruiken, en alleen gebruiken in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving. U stemt in met het feit deze website niet op een dergelijke manier te gebruiken dat deze trager loopt, schade wordt aangedaan of wordt beperkt op elk mogelijke manier. U stemt ermee in dat u niet zal proberen delen van de site te bezoeken waartoe u de rechten niet heeft. U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle schade die aan ons wordt toebedeeld die voortkomt uit overtredingen van de voorwaarden door uw gebruik van de website of door ieder ander die gebruik maakt van uw computer of internet verbinding.

Het is ons recht om tijdelijk of permanent elk deel van de website aan te passen of te verwijderen met of zonder notificatie aan u en u stemt er mee overeen dat wij geen verantwoording hoeven af te leggen aan u of een derde voor de aanpassing en verwijdering van de website. De website is onderworpen aan constante veranderingen. U heeft geen aanspraak op compensatie ten gevolgen van het niet kunnen gebruiken van de website of veranderingen of verwijdering van delen van of de gehele website. We zijn niet verantwoordelijk voor advertenties, producten of diensten op die op externe websites van derden aangeboden worden.

We hebben het recht, maar niet de verplichting, om de activiteiten op de website waar te nemen. We mogen aanklachten van overtredingen van de voorwaarden onderzoeken en elke actie ondernemen die wij geschikt achten. U erkent en u stemt in met alle copyright, trademarks en alle andere eigendomsrechten van al het materiaal en content die op de website wordt aangeboden. Dit materiaal mag u alleen gebruiken in overeenstemming met ons. U erkent en u stemt ermee in dat het materiaal en de inhoud van deze website beschikbaar wordt gemaakt voor uw gebruik en dat u dit materiaal en deze inhoud mag downloaden op één computer voor deze doeleinden of aan mag roepen via een webservice wanneer u een API aanroept. Ieder ander gebruik van materiaal en inhoud van deze website is ten strengste verboden. U stemt ermee in dit materiaal en deze inhoud niet te kopiëren, uitzenden, uitgeven, weergeven, verstrekken, commercieel uit te buiten of na te maken.

Wij zijn niet schuldig aan verlies of schade door het verbinden naar deze website door een hyperlink van derden.

Data Generatie

De gegeneerde persoonsgegevens, burgerservicenummers, iban's, creditcardgegevens en mailadressen worden automatisch en willekeurig gegenereerd of berekend. Gebruik van deze gegevens is alleen toegestaan voor testdoeleinden. testdata-generator.nl kent geen aansprakelijkheid voor het onwettig gebruik van de op deze site verstrekte gegevens. Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.